fbpx

Evenimente

Martie 2020
LunMaMieJoiViSamDum
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Ședință de Consiliu Local la Câmpia Turzii

Joi, 30 Ianuarie 2020 la 13:00

Palatul Cultural ”Ionel Floașiu” - Sala de ședințe, Piața Mihai Viteazul nr. 8, Campia Turzii

Administrație locală

PROIECT ORDINE DE ZI:

1. Raport privind monitorizarea activității asistenților personali, desfășurată în perioada 1 iulie 2019 - 31 decembrie 2019.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru avizarea lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Amenajare sens giratoriu la intersecția dintre strada Laminoriștilor cu strada Andrei Mureșanu și strada Iancu Jianu, municipiul Câmpia Turzii, județul Cluj".

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru avizarea lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Amenajare sens giratoriu la intersecție strada Laminoriștilor cu strada G.Coșbuc, municipiul Câmpia Turzii, județul Cluj".

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru avizarea lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Amenajare sens giratoriu intersecție strada 1 Decembrie 1918 cu strada Ghe. Barițiu, municipiul Câmpia Turzii, județul Cluj".

5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art.1 și a Anexei la HCL nr.121 din 16.07.2019.

6. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art.1 și a anexei la HCL nr.152 din 15.09.2017.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru închirierea spațiilor excedentare și a celor disponibile din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate în proprietatea publică a municipiului Câmpia Turzii.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere a spațiilor temporar disponibile sau excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Câmpia Turzii.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații aflate în domeniul public al municipiului Câmpia Turzii.

10. Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de concesiune și a contractelor de închiriere a bunurilor proprietate publică și proprietate privată a municipiului Câmpia Turzii.

11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII S.A.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcții ale Spitalului Municipal „Dr. Cornel Igna” Câmpia Turzii.

13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind înhumarea persoanelor fără aparținători, care au decedat în Municipiul Câmpia Turzii sau au avut ultimul domiciliu pe raza Municipiului Câmpia Turzii.

14. Diverse