fbpx

1380 x 300 TURDA NEWS

650x250 TURDA NEWS

PRO650x200 turda news mobil

PRO1380x300 turda news

 
 

890x300 01

Scrie un comentariu

51278354 2203070073046957 75147839929571082241 o

PMP Turda a anunțat public că a făcut o serie de propuneri privind introducerea unei relaxări fiscale pentru persoanele fizice și persoanele juridice (firme) din Turda, odată cu aprobarea valorilor pentru anul 2021.

”PMP Turda a depus adresa privind propunerile pentru taxele și impozitele locale care vor fi stabilite pentru anul 2021. 

Ne ținem de promisiune și propunerile noastre vizează o relaxare fiscală pentru toți turdenii, persoane fizice și persoane juridice, în comparație cu propunerile venite din partea Primăriei.

Să sperăm că majoritatea PNL Turda va fi de acord cu aceste propuneri în favoarea turdenilor.”, au anunțat popularii turdeni.

Propunerile PMP Turda vizează nu mai puțin de 15 puncte cu privire la unele taxe și impozite locale pentru anul 2021, care urmează să fie aprobate de viitorul Consiliu Local.

Proiectul privind taxele și impozitele locale stabilite pentru anul 2021 a fost lansat în dezbatere publică de către Primăria Turda și poate fi citit AICI.

Taxele și impozitele locale pentru anul 2021 se vor discuta, cel mai probabil, la ședința ordinară din cursul lunii noiembrie, de către noul Consiliu Local. Pentru adoptarea unor decizii, este necesar votul a 11 consilieri din totalul de 21. În noul Consiliu Local, structura politică este următoarea: PNL - 10 consilieri, USR PLUS - 3 consilieri, PSD - 3 consilieri, PMP - 3 consilieri, UDMR - 2 consilieri.

Iată mai jos propunerile formulate de PMP Turda, integral:

Propuneri referitoare la Proiectul de hotărâre nr. 671/01.10.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2021, care urmează să fie supuse dezbaterii Consiliului Local.

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, organizația PMP Turda formulează următoarele propuneri:

1. În ceea ce privește indexarea impozitelor și taxelor locale, indexarea trebuia făcută până la data de 30 aprilie 2020, pentru anul fiscal 2021 (art. 491 alin. 1 Cod Fiscal). Pe cale de concecință, nu mai este posibilă indexarea/majorarea cu 3,8% a tuturor taxelor și impozitelor locale, așa cum se solicita. Comparativ cu Turda, care nu a respectat cerințele legii, la Câmpia Turzii această indexare s-a făcut în termenul legal (HCL 67/30.04.2020). PMP Turda a atras atenția asupra amânării nejustificate a stabilirii taxelor și impozitelor locale, pentru anul 2021, inclusiv cea a neaplicării indexării. 

2. Cota de impozitare stabilită pentru clădiri rezidențiale și clădiri anexă pentru persoane fizice: 0,08%, în loc de 0,089% cât s-a propus. (Anexa 1, Cap. II, art. 457 alin. 1).
Propunem aplicarea unor cote minime de impozitare (permise de lege), pentru ca turdenii să simtă și ei, măcar parțial, un pic de „mai bine” în viața lor. Clasa politică locală trebuie să găsească soluții, nu prin aplicarea unor impozite și taxe pe seama populației, ci prin atragerea de fonduri europene și guvernamentale.  
Solicităm o reconsiderare a acestei viziuni fiscale.
Comparativ cu Turda, la Câmpia Turzii se aplică de mulți ani valoarea minimală de 0,08%.

3. Valoarea impozabilă pentru persoanele fizice, toate tipurile de clădiri, să fie menținută la valoarea din anul 2020 (Anexa 1, Cap. II, art. 457 alin. 2), deoarece nu se poate majora cu rata inflației, în condițiile explicate la punctul 1 din prezenta adresă.

4. Cota de impozitare stabilită pentru clădiri rezidențiale pentru persoane juridice (dobândite sau reevaluate în ultimii 3 ani): 0,08%, în loc de 0,3% (majorare de 275%) cât s-a propus. (Anexa 1, Cap. II, art. 460 alin. 1).
Considerăm că nu trebuie făcute discriminări între persoanele fizice (care au cota de 0,08%, propusă de noi) și persoanele juridice. Pe de altă parte, considerăm că nu trebuie taxată suplimentar deținerea unor clădiri rezidențiale de către persoanele juridice, atâta timp cât destinația lor este pentru locuit și există o problemă privind locuințele. Persoanele juridice oricum trebuie să suporte o reevaluare constantă la o perioadă mai mică decât persoanele fizice (la 3 ani, față de 5 ani).
Comparativ cu Turda, la Câmpia Turzii se aplică o cotă de 0,1%, deci de 3 ori mai mică decât cea propusă. 

5. Cota de impozitare pentru clădiri nerezidențiale persoane juridice (dobândite sau reevaluate în ultimii 3 ani): 0,3% în loc de 1,5% (majorare de 500%) cât s-a propus. (Anexa 1, Cap. II, art. 460 alin. 2). 
Legal, cota poate fi cuprinsă între 0,2% și 1,3%, cu posibilitatea de majorare (prin decizie a Consiliului Local), cu maxim 50%, adică până la 1,9%. Considerăm că aplicarea unei cote superioare cotei maximale prevăzute de Codul Fiscal nu reprezintă spiritul liberal prin care persoanelor juridice li se aplică taxe minime, pentru a stimula dezvoltarea. Impunerea unei cote de impozitare atât de ridicată (cu circa 50% mai mare ca la Câmpia Turzii), ar putea crea probleme pentru mediul economic local. Dacă luăm exemplul Câmpiei Turzii, care a aplicat cote de impozitare mai mici pentru mediul economic, observăm că acolo dezvoltarea mediului economic s-a produs într-un ritm accentuat, comparativ cu Turda (care s-a concretizat inclusiv prin creșterea locurilor de muncă).
Dacă adăugăm la aceste argumente și faptul că mediul economic local a trecut (și probabil va mai trece) printr-o criză economică generată de pandemie, considerăm că administrația locală are datoria de a veni în sprijinul mediului antreprenorial local, cu măsuri concrete. 
Din aceste motive, considerăm că trebuie aplicate cote de impozitare cât mai mici pentru mediul de afaceri, iar cota de 0,3% este una rezonabilă, în condițiile în care este mai mare cu 50% comparativ cu cota minimă prevăzută de lege. Turda trebuie să redevină atrăgătoare din punct de vedere economic, în comparație cu Câmpia Turzii.
Trebuie acordată atenție și faptului că agenții economici sunt obligați să suporte actualizări ale valorii impozabile tot la 3 ani, iar dacă nu fac acest lucru, cota impozitului/taxei pe clădire este de 5%!
Nu este de neglijat nici faptul că, până acum, agenții economici au plătit cu greu taxele și impozitele către bugetul local (conform execuțiilor bugetare prezentate în Consiliul Local), din cauza sumelor avute la plată. Un sprijin fiscal pentru agenții economici locali poate constitui o „gură de oxigen” care poate asigura dezvoltarea economică viitoare a mediului economic local (cu sume ce pot veni la bugetul local din TVA, impozit pe profit, impozit pe salarii etc), iar noi considerăm că asta trebuie să reprezinte o viziune „de dreapta” corectă. 

6. Bonificația pentru plata cu anticipație a impozitului, în cazul persoanelor juridice, o propunem la valoarea similară acordată persoanelor ficice: 10%, în loc de 5% cât s-a propus. (Anexa 1, Cap. II, art. 462 alin. 2)
Codul Fiscal prevede o bonificație între 5-10% și nu înțelegem de ce trebuie făcută o discriminare între persoanele juridice și persoanele fizice, mediul de afaceri fiind „sancționat”, din principiu. Mediul de afaceri local trebuie stimulat, iar motivațiile le-am expus și mai sus. 
Ca exemplu, la Câmpia Turzii se aplică aceeași bonificație, respectiv 10%.

7. Nivelul impozitului stabilit pentru persoanele juridice, în cazul terenurilor cu construcții, propunem să fie similar cu cel propus pentru persoanele fizice (Cap. III, art. 465, alin 2), respectiv:
- 6648 lei/ha, în loc de 8310 lei/ha propus (majorare de 25%), pentru zona A
- 4637 lei/ha, în loc de 5798 lei/ha propus (majorare 25%), pentru zona B
- 2935 lei/ha, în loc de 3669 lei/ha propus (majorare 25%), pentru zona C
- 1552 lei/ha, în loc de 1940 lei/ha propus (majorare 25%), pentru zona D
Motivele sunt expuse și la punctele anterioare: mediul de afaceri local trebuie sprijinit nu „sancționat”, nu trebuie făcute discriminări între nivelurile aplicate persoanelor fizice și celor juridice (în sensul unor impozite mai mari pentru mediul de afaceri), mediul de afaceri local este în plină criză economică, mediul de afaceri din Turda trebuie să redevină competitiv în comparație cu cel din Câmpia Turzii. 
În plus, regula nediscriminării se aplică în cazul terenurilor cu altă destinație decât construcții, unde valorile impuse persoanelor fizice sunt egale cu cele impuse persoanelor juridice.

8. Reducerea la minimul prevăzut de lege a nivelului impozitului pentru terenurile amplasate în extravilan, persoane fizice și juridice (Cap. III, art. 465, alin 7), respectiv:
- teren cu construcții: 24 lei/ha, în loc de 29 lei/ha propus (majorare de 20%)
- teren arabil: 47 lei/ha, în loc de 51 lei/ha propus (majorare 8%)
- pășune: 22 lei/ha, în loc de 26 lei/ha propus (majorare 18%)
- fâneață: 22 lei/ha, în loc de 26 lei/ha propus (majorare de 18%)
- vie pe rod: 53 lei/ha, în loc de 57 lei/ha propus (majorare de 7%)
- livadă pe rod: 53 lei/ha, în loc de 57 lei/ha propus (majorare de 7%)
- pădure/alt teren forestier: 8 lei/ha, în loc de 15 lei/ha propus (majorare de 87%)
- teren cu apă (altul decât amenajări piscicole): 1 leu/ha, în loc de 3 lei/ha propus (majorare de 300%)
- teren cu amenajări piscicole: 28 lei/ha, în loc de 32 lei/ha propus (majorare de 14%)
Considerăm că administrația locală trebuie să arate respect cetățenilor, iar taxele și impozitele propuse trebuie să fie la minimul impus de lege. Turda nu este o localitate în care bunăstarea este la cote ridicate, iar tocmai din acest motiv, o majorare a limitelor minime prevăzute de lege, nu are nicio justificare.

9. Bonificația pentru plata cu anticipație a impozitului menționat la punctul 8, trebuie să fie similară în cazul persoanelor fizice și juridice (Cap. III, art. 467, alin 2): 10% pentru ambele, în loc de 10% pentru persoane fizice și 5% pentru persoane juridice, cât s-a propus. 
Considerăm că nu trebuie făcute discriminări, iar mediul de afaceri local nu trebuie „sancționat”.

10. În cazul în care nu se poate aplica, legal, indexarea cu indicele de inflație, pentru motivele expuse la punctul 1, trebuie revizuite, la valorile din anul 2020, și nivelurile impozitului pentru mijloacele de transport (Cap. IV, art. 470, alin. 2), pentru vehiculele prevăzute la nr. 3-9.
Majorarea propusă include indexarea amintită.

11. Stabilirea unor taxe minime pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire și a altor avize și autorizații (cap. V, art. 474, alin. 1, 4, 10, 14, 15, 16, 2, 3 lit a și b), în loc de valori majorate (chiar maximale în unele cazuri!) propuse, astfel:
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism: 
- 5 lei în loc de 6 lei, pentru suprafețe până la 150 mp inclusiv (majorare de 20%)
- 6 lei în loc de 7 lei, pentru suprafețe între 151-250 mp inclusiv (majorare de 16%)
- 7 lei în loc de 9 lei, pentru suprafețe între 251-500 mp inclusiv (majorare de 28%)
- 9 lei în loc de 10 lei, pentru suprafețe între 501-750 mp inclusiv (majorare de 11%)
- 13 lei în loc de 15 lei, pentru suprafețe între 751-1000 mp inclusiv (majorare de 15%)
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism: 10 lei în loc de 17 lei (majorare de 70%)
Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări: 5 lei în loc de 15 lei/mp la foraje (majorare de 300%) și 17 lei/mp la excavări (majorare de 340%).
Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și spațiile publice: 5 lei în loc de 8 lei (majorare de 60%).
Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente: 5 lei, în loc de 15 lei (majorare de 300%).
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă: 5 lei, în loc de 9 lei (80%).
Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru comercializarea produselor din sectorul agricol: 25 de lei/buc, în loc de 45 lei/buc pentru atestat producător (majorare de 80%)și 38 lei/buc pentru carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol (majorare de 52%).
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea unor activități pentru o suprafață de până la 500 mp:
- 700 lei, în loc de 1.100 lei, în cazul restaurantelor (majorare de 57%)
- 250 lei, în loc de 440 lei, în cazul fast-food-urilor (majorare de 76%)
- 500 lei, în loc de 550 lei, în cazul barurilor (majorare de 10%)
- 200 lei, în loc de 330 lei, în cazul altor activități recreative – fără suprafață determinată (majorare de 65%)
- 200 lei, în loc de 550 lei, în cazul altor activități recreative - cu suprafață determinată (majorare de 175%)
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea unor activități pentru o suprafață mai mare de 500 mp:
- restaurante: 1400 lei, în loc de 2201 lei (majorare de 57%)
- fast-food: 500 lei, în loc de 1100 lei (majorare de 120%)
- baruri: 1000 lei, în loc de 1100 lei (majorare de 10%)
- alte activități recreative: 400 lei, în loc de 1100 lei (majorare de 175%)

12. Stabilirea unei valori minime în cazul taxei pentru servicii de reclamă și publicitate (Cap. VI, art. 477 alin. 5): 1% în loc de 3% - valoare maximală permisă de lege (majorare de 300%).

13. Aplicarea unor taxe speciale de bun simț, care să nu constituie impedimente pentru solicitarea unor informații de interes public (pe Legea 544/2001, de exemplu), în condițiile în care s-a solicitat aplicarea unor taxe de eliberare copie xerox de 3 lei/format A4 față, în timp ce un astfel de serviciu este taxat cu 0,25 lei/pag. la Biblioteca Municipală „Teodor Murășanu” (cap. VIII, art. 484 nr. 1): 
Taxă specială pentru recuperarea costurilor serviciilor de copiere a documentelor:
- 0,25 lei/format A4/față, în loc de 3 lei (majorare de 1200%)
- 0,35 lei/format A4/față-verso, în loc de 6 lei (majorare de 1700%)
- 0,35 lei/format A3/față, în loc de 4 lei (majorare de 1100%)
- 0,45 lei/format A3/față-verso, în loc de 8 lei (majorare de 1700%)
Copii conforme cu originalul:
- 1 leu/format A4/față, în loc de 6 lei (majorare de 600%)
- 1,50 lei/format A4/față-verso, în loc de 13 lei (majorare de 866%)
- 1,30 lei/format A3/față, în loc de 8 lei (majorare de 615%)
- 1,80 lei/format A3/față-verso, în loc de 18 lei (majorare de 1000%)

14. Eliminarea taxei speciale pentru accesul autovehiculelor cu masă maximă autorizată mai mare de 3,5 t pe străzile 22 Decembrie 1989, Armatei, Bogata, Fabricii (parțial), Trascăului, Calea Monumentului – toate din zona industrială (Cap. VIII, art. 484 nr. 3).
Este absurd să aplicăm această taxă pentru zona industrială a municipiului, punând astfel un bir suplimentar pe activitatea mediului economic. Această taxă trebuie eliminată negreșit pentru zona industrială, contribuind astfel la dezvoltarea economică a localității, fără bariere financiare puse suplimentar de către administrația locală.

15. Taxa de stațiune balneoclimaterică: 1% din valoarea totală a cazării (exclusiv TVA), în loc de 2%, care reprezintă o majorare de 100%, comparativ cu propunerea noastră (Cap. VIII, art. 484 nr. 12).
În momentul înființării acestei taxe suplimentare pentru mediul de afaceri din domeniul turistic, s-a spus că din banii rezultați va fi promovat municipiul, iar pentru plătitorii acestei taxe vor fi create anumite servicii. Acest lucru nu s-a întâmplat! Considerăm că, înainte de a continua cu procentele majorate ale acestei taxe de cazare, administrația locală trebuie să prezinte, concret, o situație a cheltuielilor făcute din acești bani și beneficiile aduse plătitorilor (așa cum trebuie procedat în cazul fiecărei taxe speciale). Mediul de afaceri din turism oricum a fost puternic lovit de criza economică generată de pandemie!

Conform legii, fiecare propunere formulată de noi trebuie discutată și apoi votată în Consiliul Local Turda (în cadrul ședinței în care se stabilesc aceste taxe și impozite), iar votul trebuie consemnat distinct.

viamso mesaj fb

banner caribic 012019

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Spune ceva aici...
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator

Echipa TurdaNews

Gelu FLOREA
Manager/Jurnalist
Daciana DERDA
Jurnalist
Florin CRIȘAN
Jurnalist
Alexandra MOCEAN
Jurnalist
Eugen POP
Jurnalist
Iulia FLOREA
Administrativ/Contabilitate