fbpx

BANNER vezeteu

Scrie un comentariu

edu elite 10iulie

TurdaNews încearcă să facă lumină în tenebroasa situație a proiectului european de decontaminare a zonei Poșta Rât, unde Comisia de licitație din cadrul Primăriei Turda este acuzată că a tărăgănat procedurile sau chiar a făcut unele abuzuri, cu posibila consecință a pierderii banilor europeni (circa 17 milioane de euro) și a neducerii la finalizare a acestui priect european, în care contribuția bugetului local era doar de 2%.

Pentru a lămuri unele lucruri, am contactat reprezentantul societății Romabelt Import Export SRL, societatea care și-a adjudecat licitația, căruia i-am adresat câteva întrebări.

1. Care este situatia procedurii de licitatie in acest moment? Mai exista contestatii de rezolvat?

Prin rămânerea definitivă a ultimei Decizii, având nr. 2671/C5/3086 din 02.10.2014, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, în urma contestației formulate de către celălalt ofertant rămas în competiție în ciuda numeroaselor neconformități ale ofertei acestuia, semnalate de nenumărate ori de noi, S.C. TRUSTUL DE INSTALAȚII, MONTAJ ȘI CONSTRUCȚII S.A., a constatat caracterul nefondat al majorității criticilor aduse de acesta ofertei Asocierii noastre, dar a procedat totuși la anularea ultimului rezultat al procedurii și a obligat autoritatea contractantă să reevalueze oferta noastră strict în privința unor aspecte care erau necesar a fi clarificate.

În acest sens, fără ca CNSC să constate vreo încălcare a legislației în domeniul achizițiilor publice sau vreo prevedere a caietului de sarcini de către oferta noastră, aceasta a obligat autoritatea contractantă doar ”să clarifice cu ofertantul desemnat câștigător calitatea în care participă la procedură SC B&G COMIMPEX SRL, SC AGYTOP SRL și SC BINIAN SRL, respectiv să lămurească raportul juridic dintre asocierea SC ROMABELT IMPORT EXPORT SRL – GEOHIDROTERV KFT și dl. Brăiescu Gheorghe (inginer cantități), dl Gyorgy Alexandru (inginer topograf) și dl Zăgrean Marius Grigore (RTE).

Deci, ca răspuns la întrebarea Dvs., autoritatea contractantă, este în principiu, conform legii, obligată să pună în aplicare întocmai dispozitivul Deciziei CNSC care a obligat-o ca ”în termen de 10 zile de la primirea deciziei, să continue procedura de atribuire prin reevaluarea ofertei câștigătoare, conform celor reținute în motivarea” mai sus amintită.

Alte contestații nu mai sunt de rezolvat, în condițiile în care Decizia CNSC de mai sus nu a fost atacată prin plângere la Curtea de Apel Cluj de niciuna dintre părțile implicate.   

2. Din punctul dvs de vedere, daca ar exista bunavointa si dorinta de a se implementa proiectul, in cat timp s-ar putea rezolva neclaritatile care exista in acest moment, din punctul de vedere al comisiei de licitatie?

Având în vedere faptul că Asocierea noastră , încă la data de 16 Octombrie, a răspuns în mod concludent solicitării de clarificări, formulate de comisia de licitație în urma și în baza dispozitivului Deciziei CNSC amintită, clarificând întru-totul fiecare aspect care era necesar a fi lămurit, iar, după știința noastră, inclusiv experții independenți, cooptați de comisia de licitație în vederea evaluării ofertelor au confirmat caracterul concludent și corect al fiecărui răspuns al nostru, considerăm că nu existau motive întemeiate pentru care autoritatea contractantă, comisia de licitație, să nu procedeze într-un termen rezonabil de câteva zile, la adjudecarea contractului, economisind astfel mai mult de o lună din termenul de execuție oricum scurt.

Cu toate acestea, nici azi, 25 Noiembrie, la mai mult de o lună după ce Asocierea noastră a răspuns în mod concludent la solicitările de clarificări, nu există încă un nou rezultat al procedurii, demonstrând orice altceva decât dorința și bunăvoința autorității contractante de a implementa acest proiect.

Citește și: Proiectul de decontaminare din Poșta Rât în pericol! Pierdem milioanele de euro de la Uniunea Europeană?!

3. Din momentul semnarii eventualului contract, in urma atribuirii licitatiei si pina la inceperea efectiva a lucrarilor, cat timp ar fi necesar? Care este timpul/perioada in care ati putea finaliza lucrarile?

Echipa noastră de proiectanți de specialitate, în cazul adjudecării contractului Asocierii noastre, este pregătită să înceapă imediat, în momentul semnării contractului, elaborarea documentelor necesare avizării și autorizării lucrărilor și a proiectelor tehnice de execuție a acestora, procedură care ar dura maxim 2 luni, iar după obținerea avizelor și a autorizațiilor necesare ne-am apuca imediat de lucru în vederea executării lucrărilor de decontaminare care ar dura aprox. 8 luni.

În stricta conformitate cu Propunerea noastră tehnică alternativă câștigătoare, elaborată în vederea participării la licitație, lucrările ar putea fi terminate în aprox. 10 luni, adică cu aprox. 6 luni înainte de termenul maxim asumat de Asocierea noastră de 16 luni. Și aceasta deoarece Asocierea noastră a inclus în ofertă și o rezervă de timp în vederea contracarării eventualelor decalaje de timp datorate de ex. lungirii procedurilor de achiziție și contractare, caz în care suntem chiar în momentul de față. 

4. Considerati ca poate exista o garantie intre parti, prin care dvs sa va puteti angaja ca veti finaliza lucrarile pina la finele anului 2015, pentru incadrarea in termenele de finantare europene? Daca raspunsul este afirmativ, cum vedeti dvs rezolvarea acestei probleme?

Asocierea noastră, prin Declarația pe propria răspundere nr. 1299 din 04.11.2014, a declarat ”cu toată responsabilitatea faptul că, în cazul atribuirii contractului Asocierii noastre, vom putea finaliza/duce la bun sfârșit execuția contractului, în stricta conformitate cu Propunerea tehnică alternativă inițial depusă și toate prevederile legale aplicabile, până cel târziu în data de 20.12.2015, în vederea asigurării respectării de către Autoritatea contractantă a termenelor maxime de implementare a proiectului conform convenției de finanțare încheiată de aceasta cu AM POS Mediu.” fundamentând această declarație cu informațiile care reies exclusiv din propunerea noastră tehnică alternativă câștigătoare depusă. Or o altă garanție decât propunerea noastră tehnică câștigătoare, viitoare anexă la contractul de lucrări, nu este necesară.

Prin această declarație, Asocierea noastră și-a asumat inclusiv și toată răspunderea și pentru cazul în care lucrările nu vor fi finalizate, din vina noastră, până în data de 20 Decembrie 2015, urmând a suporta toate cheltuielile care rezultă din această potențială neconformare.

În acest caz, rezolvarea problemei ar trebui să fie simplă, prin adjudecarea cât mai rapidă a contractului de lucrări, semnarea acestuia cu ofertantul declarat câștigător cu incluziunea unei clauze contractuale separate în sensul asumării răspunderii de către acesta în vederea terminării până la data fixă de 20.12.2015, și ulterior, reactualizarea graficelor de execuție a lucrărilor, luând în considerare doar exclusiv informațiile din propunerea tehnică câștigătoare. Aceasta este soluția care oricum trebuia aplicată în conformitate cu Caietul de sarcini, din motivele pe care le dezvoltăm în răspunsul la următoarea întrebare.

5. Eventualul dvs angajament, privind realizarea efectiva a lucrarilor intr-un termen mai scurt, avand totusi un fundament concret in acest sens, considerati ca poate fi interpretata o schimbare a conditiilor contractuale si un eventual motiv pentru alte parti participante la licitatie de a contesta aceasta varianta, cu consecinta amanarii implementarii efective a proiectului?

Soluția descrisă mai sus, prin care Asocierea noastră s-ar angaja contractual la finalizarea proiectului până la un termen fix, data de 20.12.2015, în cazul în care contractul ne va fi adjudecat, este de fapt în perfectă conformitate cu legislația în vigoare dar și cu prevederile Caietului de sarcini, și astfel nu se poate considera în niciun fel ca fiind o modificare a condițiilor contractuale sau o modificare a propunerii noastre tehnice, deoarece necesitatea includerii în propunerea tehnică a unei rezerve de timp a fost prevăzută ca fiind necesară de chiar Autoritatea contractantă, care, prin formularea din Caietul de sarcini de la pag. 17, deși prevedea pentru durata contractului un termen de 16 luni (2 pt. proiectare +14 pt. execuție), prevedea concomitent și necesitatea finalizării execuției lucrărilor până în data fixă de ”10.04.2014, conform contractului de finanțare. Or după cum clar se poate observa, de la data depunerii ofertelor și începerii evaluării acestora (14.02.2013) până la data maximă prevăzută inițial de Caietul de sarcini pentru finalizarea lucrărilor (10.04.2014) au stat la dispoziție, în condițiile inițiale impuse de Autoritatea contractantă prin Caietul de sarcini, oricum mai puțin de 14 luni, neluând în considerare și timpul necesar evaluării ofertelor și stabilirii ofertei câștigătoare. Astfel, pentru a putea îndeplini amândouă condițiile inițiale privind termenul de execuție impuse de Caietul de sarcini, o Propunere tehnică trebuia, obligatoriu, să conțină și o rezervă de timp în execuția lucrărilor pentru a contracara situațiile neprevăzute, identice situației în care ne aflăm în prezent.

Prin urmare autoritatea contractantă cunoaște foarte bine faptul că a impus, în mod indirect prin Caietul de sarcini, necesitatea de a termina lucrările mai repede de 16 luni prin dictarea unei date fixe pentru terminarea acestora, în vederea respectării contractului de finanțare, respectarea căreia presupunea din start numai 14 luni de execuție și 16 cum s-a prevăzut. Or Asocierea noastră s-a conformat perfect și acestei condiții ”strecurate” în caietul de sarcini și a inclus o rezervă de timp în oferta tehnică pentru a își putea asuma, în caz de necesitate, un termen fix chiar și mai mic decât cele 16 luni dictate de autoritatea contractantă.

Mai mult decât atât, aceasta este și practica Autorității de Management privind Programul Operațional Sectorial Mediu (AM POS Mediu), finanțatorul acestui proiect, care agrează în principiu ideea adjudecării în astfel de condiții a contractelor de lucrări, considerând că nu există niciun motiv pentru a nu adjudeca și a nu implementa proiectele, pierzând astfel finanțarea.

Prin urmare, în opinia noastră, această soluție perfect legală, în conformitate chiar și cu propriul Caiet de sarcini elaborat de însăși autoritatea contractantă și agreată în principiu și de finanțatorul proiectului, nu poate fi contestată cu succes de admitere.

Citește șiSemne de întrebare în privința proiectului de decontaminare a zonei Poșta Rât, cu fonduri europene

6. Ce poate insemna amanarea luarii unei decizii pina prin luna martie-aprilie 2015, din punctul de vedere al posibilitatii implementarii proiectului?

În cazul în care se va amâna luarea deciziei de adjudecare până în luna martie 2015, astfel cum în mod deliberat prevede autoritatea contractantă, proiectul nu va putea fi implementat, cel puțin din punctul nostru de vedere, fundamentat pe vasta experiență a Asocierii noastre în alte proiecte de acest gen de pe teritoriul Uniunii Europene, Municipiul Turda pierzând finanțarea acestui proiect.

Aceasta deoarece, în opinia specialiștilor noștri, din punct de vedere tehnic, decontaminarea cantității de aprox. 45.000 tone de sol contaminat și lucrările conexe necesare necesită aproximativ 8 luni, nesocotind și cele aproximativ 2 luni pentru realizarea proiectelor tehnice și obținerea avizelor și a autorizațiilor. Or o perioadă minimă de 10 luni pentru proiectare și execuție, începând din luna aprilie 2015 până în luna decembrie 2015 nu mai este disponibilă.

7. Ce se poate intampla in cazul in care procedura actuala, care dureaza de mai bine de doi ani, ar fi anulata de comisia de licitatie? Care va fi pozitia dvs in aceasta situatie si ce risca municipiul Turda?

În cazul anulării acestei proceduri, Municipiul Turda va pierde finanțarea proiectului și, dacă se va confirma faptul, și se va confirma fără putință de tăgadă deoarece acest fapt reiese de altfel din toate documentele și deciziile instanțelor de până acum, că neputința adjudecării contractului în această perioadă incredibilă de mai mult de 2 ani se datorează exclusiv culpei comisiei de licitație care, prin ilegalitățile grave comise în vederea încercării de a dirija contractul către unele firme, au blocat practic mersul normal al procedurii, aceasta nu va mai putea obține alte finanțări nerambursabile pentru acest proiect în viitor și va suporta și toate consecințele și potențialele cereri de despăgubiri care vor urma, respectiv va trebui să returneze toți banii care i-au fost decontați până în acest moment de către AM POS Mediu.

Aceasta deoarece, Asocierea noastră fiind ofertantul cu cele mai mari șanse de a-i fi adjudecat, din nou, în baza sentințelor și a deciziilor existente, contractul, în cazul în care comisia de licitație, în cunoștință de cauză și a faptului că propunerea noastră tehnică și financiară respectă întru-totul legislația în domeniu și prevederile Caietului de sarcini respectiv poate fi implementată cu succes până la finele anului 2015, va opta totuși pentru anularea procedurii de licitație pentru motive reale pe care putem doar să le bănuim, sau va proceda la comiterea de noi ilegalități împotriva noastră, vom proceda fără ezitare de această dată la folosirea tuturor mijloacelor legale disponibile în vederea apărării drepturilor și intereselor noastre solicitând concomitent și investigarea de către autoritățile de cercetare abilitate a motivelor pentru care s-a ajuns în situația în care nici după mai mult de 2 ani comisia de licitație nu a dorit adjudecarea legală a contractului, respectiv cercetarea numeroaselor ilegalități comise până în acest moment de aceasta, dovedite prin diverse decizii ale CNSC și Curte de apel Cluj.    

Or în cazul anulării acestei proceduri, nu cred că cineva cu simțul dezvoltat cât de cât al realității ar putea susține sau avea convingerea că, după ce a dovedit incapacitatea de a respecta legea și incompetența de a adjudeca contractul într-o perioadă incredibilă de 2 ani, autoritatea contractantă, în timpul extrem de scurt rămas de 1 an, va mai putea să scoată încă o dată la licitație acest proiect, să evalueze corect ofertele, să adjudece contractul, să se apere cu succes împotriva noilor contestații și câștigătorul final să mai și poată termina proiectarea și execuția lucrărilor până cel târziu în data de 31 Decembrie 2015. O astfel de ipoteză este cu totul halucinantă.

8. Cum vedeti dvs implementarea si finalizarea acestui proiect? Ce efecte concrete vor fi in zona respectiva? Este adevarat ca ati fost dispus sa va asumati realizarea unui parc in acea zona, chiar daca proiectul in sine nu ar fi prevazut ceva concret in acest sens?

Asocierea noastră, prin propunerea tehnică depusă, și-a asumat nu doar eliberarea terenului de contaminantul periculos HCH (hexaclor-ciclo-hexan), cum prevedea strict Caietul de sarcini, ci în comparație cu restul propunerilor celorlaltor participanți, în mod preventiv, și toate celelalte substanțe toxice potențial prezente în solul contaminat (aprox. 850 de alți posibili  contaminanți periculoși cu potențială prezență în sol), fără ca acest lucru să însemne majorarea artificială ulterioară a prețurilor contractuale asumate sau ca acești contaminanți să fie lăsați în mod deliberat în urmă, cum se practică de obicei de către firmele ”de casă”. Acesta este motivul pentru care Asocierea noastră a obținut cel mai mare punctaj final, câștigând astfel în mod indubitabil licitația.

Implementarea proiectului ar fi trebuit să se desfășoare după un plan strict, fiecare pas fiind standardizat, analizat și urmărit în mod minuțios de către specialiștii noștri pentru a evita periclitarea sau contaminarea suplimentară a elementelor mediului înconjurător (ape curgătoare – pârâul Sărat și râul Arieș, pânze freatice, sol, aer) și asigurând maximă siguranță locuitorilor din zona afectată, aceste operațiuni fiind descrise în mod detaliat în propunerea tehnică câștigătoare depusă (!de aprox. 3.000 de pagini, fiind descrise toate procedurile de lucru până în cele mai mici detalii!).

Finalitatea acestei lucrări ar fi trebuit să fie o zonă verde recultivată de 100.000 metri pătrați, eliberată de orice urmă de contaminanți periculoși cancerigeni, terminând astfel o perioadă lungă de mai bine de 40 de ani în care întreg lanțul trofic din zonă și nu numai a fost influențat în mod devastator de această contaminare, suprafață utilizabilă ulterior în vederea înființării unui parc urban cu locuri de joacă pentru copii și mediu de recreere unic în această zonă.

Da, este adevărat că Asocierea noastră, în ciuda faptului că nu a fost prevăzut de către Caietul de sarcini, și-a asumat din proprie inițiativă și elaborarea unui plan peisajistic și de recultivare a zonei, care trebuia croit conform ideilor autorității contractante ca ulterior, de parcul astfel înființat de către Asocierea noastră, să beneficieze întreg municipiul.      

9. Cum vedeti dvs rezolvarea acestei situatii, prin prisma variantei in care proiectul s-ar implementa, cu accesarea fondurilor europene, pentru decontaminarea zonei si realizarea unui parc de agrement/zona verde in acea locatie? Va rog sa propuneti o varianta prin a carei aplicare s-ar putea gasi o solutie convenabila tuturor partilor implicate.

Rezolvarea acestei situații este foarte simplă: comisia de licitație nu ar trebui să facă nimic altceva decât să respecte, din propria inițiativă măcar de această dată, strict prevederile legii și propriile prevederi și condiții stipulate prin Caietul de sarcini și nu să încerce, din nou, să eludeze, să ocolească sau să interpreteze în mod deliberat eronat acestea. Aceasta ar fi singura soluție convenabilă tuturor părților implicate. Și aceasta deoarece considerăm că nu mai este timp suficient pentru a corecta și de această dată de către noi, prin sentințe judecătorești, o altă potențială nerespectare a legislației de către comisia de licitație.

Doar astfel s-ar putea salva acest proiect de la eșec, după aproape 4 ani de când acesta se află în implementare de către autoritatea contractantă, fără să se fi finalizat măcar licitația de atribuire a contractului.  Un lucru este clar, fără voință, bună intenție și competență adecvată cauza e ca și pierdută.

10. Orice alte precizari pe marginea acestui subiect, care clarifica orice alt aspect legat de aceasta problema, sunt binevenite.

Ca și o concluzie, am dori să reiterăm faptul că, Asocierea noastră a participat cu bună credință la această licitație, elaborând o propunere tehnică și financiară extrem de puternice și competitive în vederea proiectării și executării lucrărilor aferente acestui proiect, îndeplinind în totalitate atât condițiile și cerințele Caietului de sarcini cât și cele mai exigente cerințe de protecție a mediului și a sănătății populației stipulate prin diferite directive europene. Drept dovadă stau numeroasele decizii ale instanțelor prin care Asocierea noastră și-a câștigat dreptul, în fiecare caz, de a rămâne în competiție în ciuda infinitelor atacuri și abuzuri venite din partea tuturor părților implicate în această licitație.

Mai mult decât atât, Asocierea noastră și-a asumat pe propria răspundere inclusiv și faptul că va termina lucrările până la finele anului 2015 cu scopul de a nu periclita în vreun fel finanțarea și implementarea proiectului sau de a nu genera Municipiului Turda cheltuieli suplimentare din buget propriu.

Or mai mult decât atât, cu toată bunăvoința, atât omenește cât și din punct de vedere tehnico-economic, nu se poate oferi.

Vă mulțumim pentru prilejul acordat de a ne comunica punctul de vedere!

WhatsApp Image 2020 04 18 at 15.32.20

banner caribic 012019

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Spune ceva aici...
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator

Echipa TurdaNews

Gelu Florea
Manager/Jurnalist
Daciana DERDA
Jurnalist
Florin CRIȘAN
Jurnalist
Eugen Pop
Jurnalist
Iulia FLOREA
Administrativ/Contabilitate