fbpx

 
 
Scrie un comentariu

clct online

DISPOZIȚIE Nr. 544 din 18.09.2020 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară:

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art. 1 Se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de joi, 24.09.2020 ora 13,00.
Art. 2 Ședința se va desfășura prin mijloace electronice de comunicare, prin platforma online de videoconferință Cisco Webex, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe suport hârtie la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic.
Art. 4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.
Art. 5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

PROIECT ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației privind delegarea Serviciului de iluminat public din Municipiul Câmpia Turzii și a modalității de delegare a gestiunii Serviciului de iluminat public prin concesiune.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în administrare de către Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii a unui imobil cu destinația de drum, aflat în proprietatea publică a comunei Luna.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de locațiune nr.58 din 26.11.2012.

4. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Câmpia Turzii, județul Cluj.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Actualizării programului anual pentru construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere şi pietonale, amenajare și întreținere mobilier stradal, fântâni arteziene și decorative, statui și monumente, cu excepția monumentelor istorice clasificate, amenajări, dotări, întrețineri locuri de joacă, fitness și skate-park aferente, domeniului public si privat al municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2020”.

6. Diverse

viamso mesaj fb

banner caribic 012019

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Spune ceva aici...
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator

Echipa TurdaNews

Gelu FLOREA
Manager/Jurnalist
Daciana DERDA
Jurnalist
Florin CRIȘAN
Jurnalist
Alexandra MOCEAN
Jurnalist
Eugen POP
Jurnalist
Iulia FLOREA
Administrativ/Contabilitate