fbpx

 
 
Scrie un comentariu

cl ct online 2

DISPOZIȚIE Nr. _542_ din _17.09.2020_ privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

DISPUNE:

Art.1 Se convoacă de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de joi, 17.09.2020 ora 15,00.
Art.2 Ședința se va desfășura prin mijloace electronice de comunicare, prin platforma online de videoconferință Cisco Webex, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe suport hârtie la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic.
Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.
Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.


PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN


Anexa la Dispoziția nr. _542_din 17.09.2020

PROIECT ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2020 și a listei de investiții aferentă.
Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea ’’Actualizării programului anual pentru construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere şi pietonale, amenajare și întreținere mobilier stradal, fântâni arteziene și decorative, statui și monumente, cu excepția monumentelor istorice clasificate, amenajări, dotări, întrețineri locuri de joacă, fitness și skate-park aferente, domeniului public si privat al municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2020’’.
Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea ’’Actualizării programului anual de întreţinere, amenajare și înfrumusețare a spațiilor verzi din municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2020’’.
Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicolae ȘTEFAN

viamso mesaj fb

banner caribic 012019

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Spune ceva aici...
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator

Echipa TurdaNews

Gelu FLOREA
Manager/Jurnalist
Daciana DERDA
Jurnalist
Florin CRIȘAN
Jurnalist
Alexandra MOCEAN
Jurnalist
Eugen POP
Jurnalist
Iulia FLOREA
Administrativ/Contabilitate