fbpx

Adrian Mischian PMP Campia Turzii

Adrian Mischian PMP Campia TUrzii

PSDTurda Ciortea 30iulie

WhatsApp Image 2020 07 30 at 14.56.02 1

Banner 1 Turda News HD

Banner 1 Turda News HD

CristianMatei 28iul

CristianMatei 28iul

Scrie un comentariu

edu elite 10iulie

cl ct votatbuget

DISPOZIȚIE Nr. 507 din 20.09.2019 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară:

 

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;
Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art. 1 Se convoacă în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de joi, 26.09.2019 ora 13.00.
Art. 2 Ședința va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural „IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe suport hârtie la poarta Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic.
Art. 4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.
Art. 5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

PROIECT ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea străzilor Ionel Floașiu, Nicolae Titulescu- tronson II, Zaharia Stancu- tronson II, Tudor Arghezi- tronson I, Nichita Stănescu”,din Municipiul Câmpia Turzii.

2. Proiect de hotărâre privind acordarea unor scutirii de la plata taxelor datorate bugetului local al Municipiului Câmpia Turzii, de către SC CASO MECHATRONICS SRL, pentru eliberarea autorizației de construire. 

3. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr.53737 Câmpia Turzii și înscrierea în Cartea funciară a unui drept de concesiune.

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 14946 din 21.12.2014 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de tip ”Școală după Școală” pentru elevii din învățământul primar din Municipiul Câmpia Turzii în anul școlar 2019/2020.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea
“P.U.Z.-PARC MUNICIPAL”,mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea 
CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ-CORP C2, str. Parcului, nr. 6, municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj.

8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii pentru participarea la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății TETAROM S.A. din data de 15.10.2019

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Statutului actualizat al municipiului Câmpia Turzii.

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Parc Industrial Câmpia Turzii S.A.  

11. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii ca membrii în Consiliul de Administrație și ca membrii în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat. 

12. Diverse

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN 

PRIMAR,  
Dorin Nicolae LOJIGAN

WhatsApp Image 2020 04 18 at 15.32.20

banner caribic 012019

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Spune ceva aici...
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator

Echipa TurdaNews

Gelu FLOREA
Manager/Jurnalist
Daciana DERDA
Jurnalist
Florin CRIȘAN
Jurnalist
Alexandra MOCEAN
Jurnalist
Eugen POP
Jurnalist
Iulia FLOREA
Administrativ/Contabilitate